Domains

1

Nhập các tên miền cần kiểm tra

Lưu ý: Nhấn Enter để check nhiều tên miền cùng lúc.

3

Click

2

Chọn loại tên miền

Tên miền Việt Nam Phí cài đặt Phí duy trì hàng năm Phí Transfer
.asia 0 VNĐ 366.000 Miễn phí
.biz 0 VNĐ 250.000 Miễn phí
.cc 0 VNĐ 581.000 Miễn phí
.co 0 VNĐ 726.000 Miễn phí
.co.uk 0 VNĐ 265.000 Miễn phí
.com 0 VNĐ 250.000 Miễn phí
.com.co 0 VNĐ 452.000 Miễn phí
.com.tw 0 VNĐ 968.000 Miễn phí
.de 0 VNĐ 430.000 Miễn phí
.eu 0 VNĐ 265.000 Miễn phí
.in 0 VNĐ 452.000 Miễn phí
.info 0 VNĐ 258.000 Miễn phí
.net 240.000 VNĐ 240.000 Miễn phí
.net.vn 350.000 VNĐ 350.000 Miễn phí
.vn 710.000 VNĐ 0 Miễn phí


Tên miền Quốc tế Phí cài đặt Phí duy trì hàng năm Phí Transfer
.ac.vn Miễn phí 200.000 VNĐ 200.000 VNĐ
.biz.vn Miễn phí 350.000 VNĐ 350.000 VNĐ
.bz Miễn phí 0 VNĐ 0 VNĐ
.com.vn Miễn phí 350.000 VNĐ 350.000 VNĐ
.edu.vn Miễn phí 200.000 VNĐ 200.000 VNĐ
.gov.vn Miễn phí 200.000 VNĐ 200.000 VNĐ
.health.vn Miễn phí 200.000 VNĐ 200.000 VNĐ
.info.vn Miễn phí 200.000 VNĐ 200.000 VNĐ
.int.vn Miễn phí 200.000 VNĐ 200.000 VNĐ
.jp Miễn phí 2.237.000 VNĐ 2.237.000 VNĐ
.me Miễn phí 654.000 VNĐ 654.000 VNĐ
.mobi Miễn phí 443.000 VNĐ 443.000 VNĐ
.name Miễn phí 260.000 VNĐ 260.000 VNĐ
.name.vn Miễn phí 30.000 VNĐ 30.000 VNĐ
.net.co Miễn phí 443.000 VNĐ 443.000 VNĐ
.net.tw Miễn phí 950.000 VNĐ 950.000 VNĐ
.nom.co Miễn phí 443.000 VNĐ 443.000 VNĐ
.org Miễn phí 240.000 VNĐ 240.000 VNĐ
.org.tw Miễn phí 950.000 VNĐ 950.000 VNĐ
.org.vn Miễn phí 200.000 VNĐ 200.000 VNĐ
.pro Miễn phí 259.000 VNĐ 259.000 VNĐ
.pro.vn Miễn phí 200.000 VNĐ 200.000 VNĐ
.tel Miễn phí 259.000 VNĐ 259.000 VNĐ
.tv Miễn phí 654.000 VNĐ 654.000 VNĐ
.tw Miễn phí 950.000 VNĐ 950.000 VNĐ
.us Miễn phí 240.000 VNĐ 240.000 VNĐ
.ws Miễn phí 654.000 VNĐ 654.000 VNĐ
.xxx Miễn phí 2.248.000 VNĐ 2.248.000 VNĐ
Tên miền Việt Nam Phí cài đặt Phí duy trì hàng năm Phí Transfer
.asia 0 VNĐ 366.000 Miễn phí
.biz 0 VNĐ 250.000 Miễn phí
.cc 0 VNĐ 581.000 Miễn phí
.co 0 VNĐ 726.000 Miễn phí
.co.uk 0 VNĐ 265.000 Miễn phí
.com 0 VNĐ 250.000 Miễn phí
.com.co 0 VNĐ 452.000 Miễn phí
.com.tw 0 VNĐ 968.000 Miễn phí
.de 0 VNĐ 430.000 Miễn phí
.eu 0 VNĐ 265.000 Miễn phí
.in 0 VNĐ 452.000 Miễn phí
.info 0 VNĐ 258.000 Miễn phí
.net 240.000 VNĐ 240.000 Miễn phí
.net.vn 350.000 VNĐ 350.000 Miễn phí
.vn 710.000 VNĐ 0 Miễn phí
Tên miền Quốc tế Phí cài đặt Phí duy trì hàng năm Phí Transfer
.ac.vn Miễn phí 200.000 VNĐ 200.000 VNĐ
.biz.vn Miễn phí 350.000 VNĐ 350.000 VNĐ
.bz Miễn phí 0 VNĐ 0 VNĐ
.com.vn Miễn phí 350.000 VNĐ 350.000 VNĐ
.edu.vn Miễn phí 200.000 VNĐ 200.000 VNĐ
.gov.vn Miễn phí 200.000 VNĐ 200.000 VNĐ
.health.vn Miễn phí 200.000 VNĐ 200.000 VNĐ
.info.vn Miễn phí 200.000 VNĐ 200.000 VNĐ
.int.vn Miễn phí 200.000 VNĐ 200.000 VNĐ
.jp Miễn phí 2.237.000 VNĐ 2.237.000 VNĐ
.me Miễn phí 654.000 VNĐ 654.000 VNĐ
.mobi Miễn phí 443.000 VNĐ 443.000 VNĐ
.name Miễn phí 260.000 VNĐ 260.000 VNĐ
.name.vn Miễn phí 30.000 VNĐ 30.000 VNĐ
.net.co Miễn phí 443.000 VNĐ 443.000 VNĐ
.net.tw Miễn phí 950.000 VNĐ 950.000 VNĐ
.nom.co Miễn phí 443.000 VNĐ 443.000 VNĐ
.org Miễn phí 240.000 VNĐ 240.000 VNĐ
.org.tw Miễn phí 950.000 VNĐ 950.000 VNĐ
.org.vn Miễn phí 200.000 VNĐ 200.000 VNĐ
.pro Miễn phí 259.000 VNĐ 259.000 VNĐ
.pro.vn Miễn phí 200.000 VNĐ 200.000 VNĐ
.tel Miễn phí 259.000 VNĐ 259.000 VNĐ
.tv Miễn phí 654.000 VNĐ 654.000 VNĐ
.tw Miễn phí 950.000 VNĐ 950.000 VNĐ
.us Miễn phí 240.000 VNĐ 240.000 VNĐ
.ws Miễn phí 654.000 VNĐ 654.000 VNĐ
.xxx Miễn phí 2.248.000 VNĐ 2.248.000 VNĐ
Feedback
Bạn cần hỗ trợ? Click để chat với các hỗ trợ viên
Close

Hỗ trợ trực tuyến