Tên miền Quốc tế Phí cài đặt Phí duy trì / năm Phí Transfer Đăng ký
.asia 0 VNĐ 366.000 293.000 Đăng ký
.biz 0 VNĐ 250.000 200.000 Đăng ký
.cc 0 VNĐ 581.000 465.000 Đăng ký
.co 0 VNĐ 726.000 581.000 Đăng ký
.co.uk 0 VNĐ 265.000 212.000 Đăng ký
.com 0 VNĐ 250.000 250.000 Đăng ký
.com.co 0 VNĐ 452.000 362.000 Đăng ký
.com.tw 0 VNĐ 968.000 774.000 Đăng ký
.de 0 VNĐ 430.000 344.000 Đăng ký
.eu 0 VNĐ 265.000 212.000 Đăng ký
.in 0 VNĐ 452.000 362.000 Đăng ký
.info 0 VNĐ 258.000 206.000 Đăng ký
.net 240.000 VNĐ 240.000 Miễn phí Đăng ký
.net.vn 350.000 VNĐ 350.000 Miễn phí Đăng ký
.vn 710.000 VNĐ Miễn phí Miễn phí Đăng ký


Tên miền Việt Nam Phí cài đặt Phí duy trì / năm Phí Transfer Đăng ký
.ac.vn 200.000 VNĐ 200.000 180.000 Đăng ký
.biz.vn 350.000 VNĐ 350.000 315.000 Đăng ký
.bz 0 VNĐ 666.000 533.000 Đăng ký
.com.vn 350.000 VNĐ 350.000 315.000 Đăng ký
.edu.vn 200.000 VNĐ 200.000 180.000 Đăng ký
.gov.vn 200.000 VNĐ 200.000 180.000 Đăng ký
.health.vn 200.000 VNĐ 200.000 180.000 Đăng ký
.info.vn 200.000 VNĐ 200.000 180.000 Đăng ký
.int.vn 200.000 VNĐ 200.000 Miễn phí Đăng ký
.jp 2.237.000 VNĐ 2.237.000 Miễn phí Đăng ký
.me 654.000 VNĐ 654.000 Miễn phí Đăng ký
.mobi 443.000 VNĐ 443.000 Miễn phí Đăng ký
.name 260.000 VNĐ 260.000 Miễn phí Đăng ký
.name.vn 30.000 VNĐ 30.000 Miễn phí Đăng ký
.net.co 443.000 VNĐ 443.000 Miễn phí Đăng ký
.net.tw 950.000 VNĐ 950.000 Miễn phí Đăng ký
.nom.co 443.000 VNĐ 443.000 Miễn phí Đăng ký
.org 240.000 VNĐ 240.000 Miễn phí Đăng ký
.org.tw 950.000 VNĐ 950.000 Miễn phí Đăng ký
.org.vn 200.000 VNĐ 200.000 Miễn phí Đăng ký
.pro 259.000 VNĐ 259.000 Miễn phí Đăng ký
.pro.vn 200.000 VNĐ 200.000 Miễn phí Đăng ký
.tel 259.000 VNĐ 259.000 Miễn phí Đăng ký
.tv 654.000 VNĐ 654.000 Miễn phí Đăng ký
.tw 950.000 VNĐ 950.000 Miễn phí Đăng ký
.us 240.000 VNĐ 240.000 Miễn phí Đăng ký
.ws 654.000 VNĐ 654.000 Miễn phí Đăng ký
.xxx 2.248.000 VNĐ 2.248.000 Miễn phí Đăng ký
Giá trên chưa bao gồm 10% VAT
Feedback
Bạn cần hỗ trợ? Click để chat với các hỗ trợ viên
Close

Hỗ trợ trực tuyến